Liên hệ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Trụ sở chính: Số 46A, Quốc lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 52 – Quốc lộ 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Số điện thoại: 024.38844557

Mobile:  0912 028 207

Email: project@xlphuonghoang.vn