Nhà xưởng, thiết bị và máy móc

XƯỞNG CHẾ TẠO

XuongSo2

Lốc tôn

Chân cột BILLBOARD

Chân cột BILLBOARD2

CHẾ TẠO CỘT BIỂN TẤM LỚN

Chân cột BILLBOARD3

Chân cột BILLBOARD4

Cột

CHẾ TẠO CÂY NĂNG LƯỢNG

Chế tạo Cây năng lượng - trang trí đô thị

CHẾ TẠO TẤM LỚN NGHỆ THUẬT

Chế tạo PANO nghệ thuật

IMAG1961

IMAG1962

CHẾ TẠO KHUNG, BIỂN HỘP

IMAG1966

IMAG1967

IMAG1968

IMAG1969

IMAG1970

IMAG1992

IMAG1993

IMAG1994

IMAG1996

CHẾ TẠO KHUNG MÀN HÌNH LED

khung đỡ màn hình LED 2

khung đỡ màn hình LED

CHI TIẾT LÒ ĐỐT RÁC

Lò đốt rác

Máy lốc tôn

MÁY LỐC TÔN